Czym jest WebChecker?

WebChecker jest narzędziem które pomoże Ci utrzymywać poprawne działanie Twojej strony

Możesz monitorować Twoje strony w zdefinowanych odstępach czasu i sprawdzać czy działają czy nie

Jak to działa krok po kroku?

  • Odpytanie strony i otrzymanie statusu
  • Jeśli status jest ok (200), to wszystko dobrze
  • Jeśli status nie jest ok, wtedy, żeby mieć pewność, że strona nie działa potwierdzamy to wykonując kolejne sparawdzenie z innej lokacji, jeśli potwierdzenie będzie pozytywne, że strona nie działa, WebChecker wyśle Ci powiadomienie.

Funkcje

  • Sprawdzanie: definiowanie odstępów czasu sprawdzenia w minutach, godzinach i dniach
  • Powiadomienia: wysyłanie e-maila, SMSa...
  • Różne typy: sprawdzanie http(s) z portami, odpowiedzi lub słowa kluczowe
  • Statystyki: podgląd czasu od kiedy strona jest ok i czasu ostatniego błędu oraz śr. czas odpowiedzi
  • Potwierdzenia: potwierdzenie wystąpienia błędu wykonywane z innej lokacji

Masz pytania? Napisz do nas!